ICT Unie se zabývá budoucností elektronických faktur v rámci EU

Od: ICTU

13.04.2012 10:35


ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, se aktivně podílí na činnosti Evropského mnohostranného fóra pro e-fakturaci. Fórum bylo zřízeno Evropskou komisí a je jejím poradním orgánem. Zástupce ICT Unie Petra Kuchaře nominovalo pro účast na zasedáních v Bruselu Ministerstvo vnitra ČR. Podle průzkumů ICT Unie lze na každé nevystavené papírové faktuře ušetřit až 50 korun nákladů, přičemž elektronický doklad je výrazně „bezpečnější".

 

 

Cílem Evropského mnohostranného fóra pro e-fakturaci, které Evropská komise zřídila na dobu tří let, je především podpora společného postupu směrem k jednotnému datovém modelu elektronických faktur na území celé evropské „sedmadvacítky". Fórum tvoří čtyři pracovní skupiny - první z nich se zabývá sledováním vývoje elektronické fakturace a úrovní jejího přijetí v jednotlivých státech EU, druhá výměnou zkušeností a správné praxe v oboru elektronických dokladů, třetí pak návrhy řešení pro usnadnění přeshraničních transakcí a konečně čtvrtá skupina má na starosti přímo migraci stávajících formátů k jednotnému standardnímu modelu dat/údajů pro e-fakturaci.

 

 

Za Českou republiku byli Ministerstvem vnitra nominováni Petr Kuchař, člen představenstva ICT Unie, který se dané problematice dlouhodobě věnuje a v ICT Unii vede pracovní skupinu pro elektronické standardy, a také Alexander Šafařík-Pštrosz, předseda FITPRO (Český národní orgán pro usnadňování procedur v mezinárodním obchodě).

 

 

„Již před několika lety jsme na půdě ICT Unie zvolili pro elektronickou fakturaci v České republice stejné řešení, jako má např. Dánsko, Finsko a několik dalších progresivních členských států EU," vysvětluje Petr Kuchař a dodává: „Těmto zemím tak trochu závidím jednoznačnou a plnou podporu jejich národních vlád. V zájmu větší transparentnosti veřejných zakázek by v ČR bylo nanejvýš vhodné využít příkladu uvedených zemí a zavést ve veřejném sektoru povinnou elektronickou fakturaci."

 

 

„Příkladů používání formátu ISDOC, ať již přes datové schránky nebo přímým kanálem, máme v české komerční sféře několik desítek a začínají se objevovat úspěšné implementace ve vrcholových úřadech veřejné správy či zdravotnických zařízeních," doplnil prezident ICT Unie Svatoslav Novák.

 

 

Český národní formát pro e-fakturaci ISDOC vychází z mezinárodního standardu UBL 2.0 (Universal Business Language).

 

 
<- zpět

design: atelier AREA  web: OS3.cz