Formát el. fakturace ISDOC přijat v obou svých formách jako jeden z přípustných formátů datové zprávy dodávaných do datové schránky

info@isdoc.cz

03.07.2009 13:19


 

Formát elektronické fakturace ISDOC přijat v obou svých formách (isdoc a isdocx) jako jeden z přípustných formátů datové zprávy dodávaných do datové schránky

 

Místopředseda představenstva SPIS a vedoucí Pracovní skupiny SPIS pro elektronické standardy výměny dat Ing. Petr Kuchař informuje členy SPIS i další subjekty, které se na projektu elektronické fakturace účastní, že na základě jednání s MVČR byl formát elektronické fakturace ISDOC přijat v obou svých formách (isdoc a isdocx) jako jeden z přípustných formátů datové zprávy, dodávaných do datové schránky.

 

 

 

Stalo se tak Vyhláškou č. 194/2009 Sb. O stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, která byla publikována ve Sbírce zákonů dne 26.6.2009, částka 57/2009. Podrobně Vyhláška o stanovení podrobností užívání provozování informačního systému datových schránek.

 

 

 

Posílání elektronických faktur do Datových schránek se bude dít na základě ustanovení Novely zákona o archivnictví a spisové službě č. 190/2009 Sb. ze dne 26.6.2009, konkrétně jeho článku VII - Přechodná ustanovení. Ten uvádí, že fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby budou moci podávat do datové schránky jiné fyzické podnikající fyzické nebo právnické osoby podání typu „faktury nebo obdobné žádosti o zaplacení" a to již od 1.1.2010. Podrobně viz Novela zákona o archivnictví a spisové službě

 

 

 

Poznámka: Přímá citace z uvedené vyhlášky 194/2009 je "isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší". Je tedy třeba, aby si jednotliví realizátoři aktualizovali příslušnou verzi dokumentace a XSD schémat formátu ISDOC. Verze 5.2 byla na zveřejněná 17.6.2009 a její obsah je založen na výsledcích jednání řádného zasedání Pracovní skupiny SPIS pro elektronické standardy výměny dat ze dne 26.5.2009. Podrobně zde.
<- zpět

design: atelier AREA  web: OS3.cz