Podpis Deklarace o společném postupu v oblasti elektronické fakturace

Od: isdoc

16.10.2008 11:34


Dne 16. 10. 2008 došlo na půdě Ministerstva financí České republiky k události, která svým dopadem a významem daleko převyšuje běžné ekonomické zprávy. Sdružení ICT firem Sdružení pro informační společnost (SPIS) uspořádalo spolu s Ministerstvem financí a Ministerstvem vnitra tiskovou konferenci, která se konala bezprostředně po podpisu tzv. Deklarace o společném postupu v oblasti elektronické fakturace.

 

Jedná se o dokument, který bude mít zásadní vliv na využívání elektronických daňových dokladů a díky kterému Česká republika dosáhla jednoho z milníků praktického využití informačních a komunikačních technologií v běžné ekonomické praxi. Za účasti ministra financí Miroslava Kalouska, náměstka ministra vnitra Zdeňka Zajíčka a prezidenta SPIS Jiřího Poláka jej podepsali zástupci čtrnácti ICT společností, které mají na trhu fakturační produkty.

 

Předmětem dohody je závazek jednotlivých producentů software vybudovat společný a obecně používaný průmyslový standard elektronické fakturace a zapracovat jej do svých komerčních produktů ve lhůtě do jednoho roku. To v širších souvislostech umožní prosazení postupů a standardů elektronické fakturace v praxi tak, aby v České republice mohly být v hromadném měřítku využívány elektronické účetní záznamy namísto papírových, a to napříč systémy různých výrobců. Ve svém důsledku to znamená snížení transakčních nákladů soukromých i veřejnoprávních subjektů v řádu desítek korun na každý doklad, zrychlení celého procesu fakturace z jednotek dnů na jednotky hodin a hlavně odstranění náročné, a často chybami zatížené lidské práce, spočívající v přetypování papírových dokladů do ekonomického systému příjemce.

 

Deklaraci ve smyslu závazku implementace standardu do svých řešení podepsalo těchto 14 firem (v abecedním pořadí): ABRA SOFTWARE, ASSECO CZECH REPUBLIC, CÍGLER SOFTWARE, ČESKÁ SPOŘITELNA, DC CONCEPT, ERNST & YOUNG, GORDIC, J.K.R., K2 ATMITEC, KARAT SOFTWARE, LCS INTERNATIONAL, MICROSOFT, SAP a STORMWARE.

 

Přítomnost zástupců státní správy, konkrétně ministra financí Miroslava Kalouska a náměstka ministra vnitra Zdeňka Zajíčka, dokládá zájem státu na rozšíření elektronické komunikace. Pokud se tato elektronizace v širokém měřítku povede, bude naše země prokazatelně konkurenceschopnější než jiné státy. To je i jedním ze základních cílů Sdružení pro informační společnost.

 

Návrh standardu jako takového vychází z doporučení UBL 2.0, vznikl na půdě pracovní skupiny SPIS „Elektronické standardy a výměna dat" a nese název „ISDOC" (Information System Document).

 

x x x

 

Více informací o elektronické fakturaci, o jejích souvislostech i úskalích je možné získat v článku člena představenstva SPIS a ABRA Software a.s. pana Petra Kuchaře na: http://www.spis.cz/spis2/index.php?id=1252. Vaše připomínky či náměty uvítáme na info@isdoc.cz.

 

SPIS má za cíl významným způsobem přispět k rozvoji české ekonomiky tak, aby se ČR dostala na špici v konkurenceschopnosti, budovaní inovativní a znalostní společnosti.

 

SPIS jako profesní asociace firem z oblasti informačních a telekomunikačních technologií (ICT) reprezentuje ICT průmysl České republiky a prosazuje efektivní využívání ICT ve všech sférách života v České republice, neboť v tom spatřuje podmínku nutnou pro přechod společnosti ke společnosti založené na znalostech a inovacích.

 

SPIS je proto spolutvůrcem návrhů zásadních reforem, legislativy a klíčových rozhodnutí zaměřených na rozvoj ICT v České republice.
<- zpět

design: atelier AREA  web: OS3.cz