Česko zatím strukturovanou elektronickou fakturaci nevyužívá tak jako severské státy

 

06.02.2014 15:27


V lednu loňského roku podle aktuálních údajů ČSÚ zaslala fakturu elektronickou cestou v České republice více než polovina podniků (konkrétně 56 %) a více než tři čtvrtiny podniků (79 %) fakturu touto cestou přijalo. Pouze 11 % podniků ale zaslalo fakturu ve standardizovaném formátu určeném pro automatizované zpracování dat, tedy vystavilo tzv. e-fakturu, a 24 % podniků elektronickou fakturu ve standardizovaném formátu přijalo. Žebříčku zemí EU vévodí Finsko, kde e-fakturu vystavilo a přijalo shodně 60 % podniků.

Možnost zaslat elektronickou fakturu prostřednictvím datové schránky využilo v ČR pouhých 2,3 % podniků. Elektronický podpis připojilo k zasílaným fakturám 8 % tuzemských podniků.

I přes výše uvedená, pro Česko nepříliš lichotivá zjištění vidíme v praxi pozitivní trendy. Řada podniků včetně malých a středních firem v ČR si začíná uvědomovat přínosy elektronické fakturace ve strukturovaném formátu. I když poměr je zatím příznivější pro nestrukturovaná data typu PDF, jejich podíl klesá na úkor strukturovaných elektronických faktur, které se postupně zabydlují v obchodě, průmyslu i veřejné správě. Technicky je pro to řada informačních systémů připravena a obsahuje nástroje jak takové dokumenty vystavit i přijmout. Rozšíření e-fakturace může nyní nejvíce pomoci osvěta a podpora jejího využívání např. ve veřejném sektoru, jenž byl v mnoha jiných zemích klíčovým momentem. Jako příklad lze uvést Dánsko, kde povinnou elektronickou fakturaci ve veřejném sektoru zavedli již v roce 2003.
 
<- zpět

design: atelier AREA  web: OS3.cz